Qũy đợt 4 từ 00:00 PM ngày 06/09 đến 00:00 PM ngày 13/09. Qũy nhận vào 3.400.000 VNĐ và thực hiện hỗ trợ cho 10 bạn mỗi bạn 500.000 VNĐ. Sau khoảng thời gian đồng hành và lắng nghe sự khó khăn của các bạn, DOP rất chia sẻ và cố gắng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bạn khó khăn mà DOP đành lỡ hẹn. Đại diện cho những người làm DOP gửi đến tất cả các bạn những lời động viên, hy vọng rằng các bạn sẽ giữ cho mình một tinh thần tích cực.

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'STT DANH SÁCH MANH THƯỜNG QUÂN ĐÓNG GÓP VÀ SINH VIÊN THỤ HƯỞNG QUÝ "CHỮA LÀNH COVID" Tên MTQ đóng góp Số tiền đóng góp Báo cáo quỹ đợt 1 Hình thức đóng góp Sinh viên thụ hưởng 12.250.000 Báo cáo quỹ đợt 2 Trường Số tiền thụ hưởng Giải ngân đợt 1 6.850.000 Báo cáo quỹ đợt 3 10.000.000 Giải ngân đợt 2 2.550.000 Báo cáo quỹ đợt 6.500.000 Giải ngân đợt 3 Tổng thu 3.400.000 4.000.000 Giải ngân đợt 4 25.500.000 5.000.000 Tổng giải ngân 25.500.000 Ngân quỹ còn lại o'

Những bạn mà DOP lỡ hẹn thì DOP đã thực hiện công tác thông báo qua Email. Trong quá trình thực hiện DOP không tránh khỏi những sai sót, hy vọng rằng các bạn thông cảm và để lại góp ý cho DOP nhé. Chúng mình sẽ ngày càng làm việc hiệu quả và chỉnh chu hơn từ những lời góp ý. Báo cáo tổng kết chương trình sẽ được gửi đến Cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Kính chúc sức khỏe và bình an đến tất cả chúng ta.

#TochucDOP#CongdongDOP#ChualanhCovid

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *