TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHIẾN DỊCH DOP 2020

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHIẾN DỊCH DOP 2020 “Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra “phẩm chất tốt” ở đứa trẻ, phát triển…

TUYỂN TNV CHIẾN DỊCH DOP 2019

“Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra “phẩm chất tốt” ở đứa trẻ, phát triển phẩm chất đó, giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính.”

TUYỂN TNV CHIẾN DỊCH DOP 2018

Đây là Dự án được sáng lập bởi Tổ chức DOP. Khởi nguồn dự án được bắt đầu khi Tổ chức DOP, thông qua nhiều hoạt động, dự án tiếp xúc với các cộng đồng yếu thế đã nhận ra rằng sự phát triển của trẻ em ở các cộng đồng này bị hạn chế vì môi trường xung quanh các em không mang đến cho các em khao khát vượt qua hoàn cảnh sống khó khăn sau này.