NGƯỜI ĐỠ ĐẦU – CÁNH CỬA MỞ RA NHỮNG CON ĐƯỜNG MỚI.

Chúng tôi – những DOPers cũng đã từng có 1 thời sinh viên rong ruổi các nẻo đường của Sài Gòn hoa lệ về đêm. Những đêm rong ruổi ngồi lề đường ấy, chúng tôi được nghe, được trò chuyện với những mảnh đời nhỏ bé mưu sinh trong đêm. Được nghe về cuộc chiến mỗi ngày của các em, được nghe về ước mơ to lớn của các em là được đi học.

DỰ ÁN “NGƯỜI ĐỠ ĐẦU”

Chúng tôi – những DOPers cũng đã từng có 1 thời sinh viên rong ruổi các nẻo đường của Sài Gòn hoa lệ về đêm. Những đêm rong ruổi ngồi lề đường ấy, chúng tôi được nghe, được trò chuyện với những mảnh đời nhỏ bé mưu sinh trong đêm. Được nghe về cuộc chiến mỗi ngày…