Báo cáo tổng kết chương trình “Trăng sáng từ bao giờ!?” năm 2019

Và thế là chuỗi hoạt động trung thu năm 2019 đã khép lại, Tổ chức DOP xin được gửi lời cảm ơn chân thành, chứa đựng nhiều tình cảm trân quý nhất đến sự đồng hành và giúp đỡ của quý mạnh thường quân trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, DOP vô cùng…