DOP mong muốn nhận được sự đồng hành của quý Nhà tài trợ trong và ngoài nước; trong quá trình hoạt động, thực hiện sứ mệnh của mình

DOP tạo điều kiện giúp các Nhà tài trợ có cơ hội được tiếp cận, giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội thông qua việc chia sẻ thông tin, dịch vụ hỗ trợ; các hoạt động, dự án hiệu quả mà DOP thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *