• Hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt
  • Tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ cơ nhỡ, bệnh nhân ung thư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *