Những chuyến đi luôn mang đến nhiều cảm nhận, cái nhìn khác nhau về cuộc sống cho DOP. Đối với DOP để hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của mình là mang lại các giá trị cân bằng cho nhóm đối tượng người yếu thế trong xã hội.

Người yếu thế không chỉ là yếu thế về tài sản, về khả năng vận động, về khả năng nhận thức. Mà điều kiện hạn chế tiếp cận những thông tin, kiến thức so với các cộng đồng khác cũng chính là sự yếu thế của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Chính vì liên tục có điều kiện tiếp cận và trò chuyện với các em dân tộc thiểu số. DOP nhận ra rằng những ước mơ của các em vẫn luôn hạn chế vì khả năng tiếp nhận thông tin và những điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, câu trả lời của các em vẫn rất ngây ngô nhưng đầy thực tế là lớn lên cưới vợ rồi làm nương rẫy. Chúng tôi, những người đi tìm những giá trị phát triển cộng đồng mong mỏi được nghe những ước mơ viễn vông hơn, những ước mơ màu sắc hơn.

Chính bởi vậy chúng tôi xây dựng dự án này để mang đến cho các em một điều kiện giáo dục mới. Một chương trình giáo dục chỉ xoay quanh việc xây dựng cho các em thật nhiều ước mơ, phát triển khả năng nhận thức về cá nhân các em đã luôn là 1 cá nhân thật đặc biệt. Bởi vì chúng tôi biết rằng ước mơ tạo nên sự khao khát phát triển, suy nghĩ mạnh mẽ tạo nên hành động. Chúng tôi biết rằng muốn phát triển một cộng đồng thì phải phát triển từ gốc rễ. Từ nhận thức và trẻ em.

Chúng tôi xây dựng dự án “Chiến dịch DOP” với mong muốn thực hiện được những điều ấy.

Và năm 2020 với mùa thứ 3, chúng tôi quyết định quay lại Suối Phèn, để tiếp tục con đường âý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *