DOP kết nối, xây dựng cộng đồng DOP – những người dám sống và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến toàn xã hội; dựa trên nền tảng những giá trị cốt lõi: ĐAM MÊ, CHÍNH TRỰC

  • Về cộng đồng DOP
  • Tham gia cộng đồng DOP

Tình nguyện viên DOP

Những người dám sống với đam mê, cùng chung lý tưởng. Thực sự là đội ngũ tâm huyết; chất lượng; cam kết cống hiến vì những thay đổi tích cực của cộng đồng người nghèo, người yếu thế và toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *