Các thành viên thuộc Ban quản lý tổ chức DOP bao gồm:

  1. Anh Trần Hải Quân: sáng lập DOP; giám đốc điều hành
  2. Anh Bùi Vĩnh Hưng: sáng lập viên, giám đốc truyền thông
  3. Chị Khổng Ngọc Hiệp: Giám đốc Marketing
  4. Anh Đặng Quang Phát: Giám đốc chương trình
  5. Anh Nguyễn Lâm Nhiên: Giám đốc dự án
  6. Anh Phạm Ngọc Sỹ” Phụ trách nhân sự
  7. Chị Nguyễn Thị Diễm: Kế toán trưởng
  8. Anh Phùng Trung Tiến: Leader team design

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *