Thông tin về dự án:
1. Tên dự án: “NGƯỜI ĐỠ ĐẦU”
2. Hoạt động chính của dự án:
+ Hỗ trợ tài chính bằng hình thức cho mượn để các em mồ côi hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, học nghề trên địa bàn TP.HCM
+ Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục ý thức, kỹ năng sống, tư duy tích cực cho các em trong suốt thời gian dự án hoạt động
3. Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh
4. Đối tác: Các nhà tài trợ, nhóm kỹ năng, tổ chức xã hội
5. Cơ quan bảo trợ:
6. Đối tượng thụ hưởng:
Các em mồ côi hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng, học nghề tại TP.HCM
7. Thời gian thực hiện:
Giai đoạn 1: Từ 2017 – 2027
Sau 1 năm hoạt động. Ban quản lý dự án sẽ đánh giá hiệu quả dự án, hiệu quả tác động xã hội; hiệu quả đầu tư. Và lấy đó làm căn cứ để quyết định triển khai tiếp giai đoạn 2 hay chỉ thực hiện gia đoạn 1.
Mục tiêu giai đoạn 1: Đỡ đầu 05 trường hợp.
Cơ sở dự án
1. Thực trạng hiện nay và lý do ra đời dự án:
a) Thực trạng về đối tượng thụ hưởng:
Về đối tượng trẻ em mồ côi:
Hiện nay, rất nhiều trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng chăm sóc tại các nhà mở mái ấm. Qua quá trình hoạt động, Tổ chức DOP có cơ hội được gặp gỡ, tiếp cận với rất nhiều em có hoàn cảnh như thế tại các nhà mở, mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và dễ bị tổn thương của xã hội.
Theo thông tin mà DOP ghi nhận được. Hầu hết các em sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi 18 tuổi. Sau đó, các em phải tự lập cuộc sống của mình. Do đó, rất nhiều trường hợp các em học giỏi nhưng không có điều kiện để tiếp tục đi học hay học nghề. Các em hầu hết phải bước vào cuộc sống làm thuê. Một số em may mắn hơn khi các nhà mở, mái ấm tìm được mạnh thường quân tiếp tục chu cấp việc học cho các em. Tuy nhiên số lượng này còn rất hạn chế và vì chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể nên việc học của các em cũng không được ổn định.
b) Thực trạng về hoạt động cấp học bổng, đỡ đầu cho học sinh nghèo đi học
Theo kết quả tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, hiện nay cũng có một số tổ chức hoặc cá nhân tổ chức thực hiện việc cấp học bổng, đỡ đầu cho học sinh nghèo đi học. Tuy nhiên hiệu quả đem lại không cao. Do những nguyên nhân sau:
Thứ nhất: Hình thức chủ yếu là tài trợ hẳn cho các em (không thu hồi vốn). Điều đó tạo nên tâm lý ỷ lại, phụ thuộc và chờ thụ hưởng trong các em. Vì vậy, vô hình chung hình thức tài trợ này không đem lại hiệu quả thực sự trong việc giải quyết vấn đề cho tương lai của đối tượng thụ hưởng. Thậm chí có trường hợp còn phản tác dụng, gây ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách, ý thức cho đối tượng thụ hưởng.
Thứ 2: Hoạt động tài trợ chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp tài chính. Chưa thực sự sâu sát và đồng hành cùng các em trong suốt quá trình hỗ trợ. Chưa thực sự quan tâm đến sự hình thành nhân cách, phát triển ý thức của các em. Đặc biệt, đây là độ tuổi rất cần những định hướng đúng đắn trong việc hình thành nhân cách của các em.

Từ thực trạng đó, DOP quyết định thực hiện dự án “Người đỡ đầu” với mong muốn xây dựng một dự án thực sự hiệu quả, có phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề theo chiều rộng lẫn chiều sâu.
Hơn nữa, chúng tôi cũng đã từng trải qua năm tháng sinh viên. Trong chúng tôi, cũng có những bạn xuất thân từ hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhiều bạn cũng đã trải qua đời sinh viên với nhiều công việc làm thêm để theo đuổi ước mơ của mình.

2. Mục đích của dự án
2.1 Đối với đối tượng thụ hưởng:
a) Hỗ trợ về mặt tài chính bằng hình thức cho mượn
Nhằm mục đích giúp đối tượng thụ hưởng có điều kiện tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
b) Đồng hành cùng đối tượng thụ hưởng trong thời gian dự án hoạt động
Nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính giáo dục nhận thức, tác động tích cực vào quá trình hình thành nhân cách, tư duy tích cực, huấn luyện kỹ năng mềm cho đối tượng thụ hưởng.
Đối tượng thụ hưởng sau khi rời dự án có đủ hành trang về kiến thức, sự trưởng thành về nhận thức và được trang bị những kỹ năng cần thiết để bước vào đời.
2.2 Đối với xã hội:
Dự án đề xuất một hướng private viewer instagram giải quyết mới, hiệu quả giành cho đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh thực sự khó khăn và hiếu học. Đây là một đối tượng mà nếu không được quan tâm, hỗ trợ; không được trang bị hành trang bước vào đời sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội trong tương lai.
Dự án tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức quan tâm đến đối tượng mà dự án hướng đến, có một kênh hỗ trợ hiệu quả và có chiều sâu. Thay thế những hình thức hỗ trợ truyền thống còn thiếu hiệu quả.
Dự án giúp lan tỏa một quan niệm đúng đắn và tốt đẹp trong cách sống, cách giúp đỡ của xã hội đối với những đối tượng yếu thế.
2.3 Đối với tổ chức DOP
Dự án giúp DOP thực hiện đúng theo sứ mệnh; thực hiện trách nhiệm và những cam kết mà DOP đã xây dựng và theo đuổi trong quá trình hình thành và phá triển của mình.