Mảng dự án

 • Mang tính dài hạn.
 • Đối tượng: Cộng đồng nghèo, người yếu thế.
 • Mục đích: Hỗ trợ, thúc đẩy giải quyết các vấn đề cốt lõi của họ, tăng năng lực cho họ.
 • Phương pháp thực hiện:
  • Khảo sát, đánh giá, phân tích thực tiễn.
  • Nghiên cứu, đề xuất phương pháp.
  • Hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng giải quyết vấn đề
  • Phân tích kết quả, đánh giá tác động.
 • Ví dụ: Đang triển khai dự án "Người đỡ đầu"- giai đoạn 1; Dự án "Nâng cáo năng lực cho người khuyết tật"- giai đoạn nghiên cứu.

Mảng chương trình

 1. Chương trình vì cộng đồng:
 • Chiến dịch DOP: Thực hiện vào mùa hè hằng năm.
 • Hoạt động: Xây dựng thư viện cộng đồng; tủ thuốc cộng đồng; trường học...
 • Giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về môi trường, ý thức...
 • Hỗ trợ khắc phục thiên tai, thảm họa...
 1. Chương trình vì trẻ em:
 • Hoa Xương Rồng ( tết thiếu nhi) dành cho trẻ em khuyết tật.
 • Thư gửi chị Hằng ( tết trung thu) dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.
 • Các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho các em.

 

Mảng truyền cảm hứng

 • Đối tượng: cộng đồng toàn xã hội.
 • Mục đích:
  • Lan tỏa những giá trị sống đẹp. Góp phần thay đổi những hành vi, ý thức không tốt của cộng đồng. Đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.
  • Tổ chức các sự kiện kết hợp truyền thông online và hoạt động offline.
  • Đánh giá tác động hiệu quả xã hội.
  • Ví dụ: Sự kiện "20 ngày thử thách cùng DOP- Dám sống với ĐAM MÊ"
   ...