Đạt là một bạn trẻ rất có ý chí, quyết tâm cao, luôn năng nổ, nhiệt tình, sống tình cảm. Em luôn có ý thức phấn đấu nỗ lực vươn lên, luôn chủ động học hỏi để phát triển bản thân. Là người sống tình cảm, biết yêu thương gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *