DOP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế tại Việt Nam; vì những thay đổi tích cực trong hành vi, ý thức cộng đồng.
Tầm nhìn

DOP phấn đấu trở thành tổ chức Công tác xã hội chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu, trong hoạt động giáo dục, nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế tại VN. Là tổ chức tiên phong trong việc thay đổi tích cực hành vi, ý thức cộng đồng; lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến thế hệ trẻ Việt Nam

Thông tin cơ bản
Tên Tiếng Việt: Tổ chức giáo dục và phát triển cộng đồng DOP.
Tên Tiếng Anh: Organization of Education and Community Development DOP
Tên viết tắt: Tổ chức DOP ( DOP là viết tắt của Dreams Of the Poor)
Sologan: “Let’s make dreams come True!”
Giá trị cốt lõi: Đam mê – Chính trực – Minh bạch – Hiệu quà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *