Em là người sống tình cảm. Là một trong những bạn đối tượng thụ hưởng rất chủ động trong việc phát triển bản thân, rất chịu khó tìm kiếm các cơ hội làm thêm để trau dồi thêm kiến thức. Có ý chí vươn lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *