Về chúng tôi

DOP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế tại Việt Nam; vì những thay đổi tích cực trong hành vi, ý thức cộng đồng.

Đọc tiếp

Phi lợi nhuận

DOP hoạt động không vì mục đích lợi nhuận..

Đọc tiếp

Dự án

Theo dõi và cập nhật thông tin các dự án hiện tại của DOP

Đọc tiếp

Hoạt động

Các hoạt động của DOP.

Đọc tiếp

Tin tức và sự kiện

Câp nhật các tin tức về DOP.

Đọc tiếp