“Khi những đứa điên ngồi lại với nhau và quyết định cuộc đời sẽ gắn bó với những chuyến đi, những nụ cười ở vùng xa và một hành trình dài mang lại niềm vui cho cộng đồng…………….”