1. Anh Trần Hải Quân: sáng lập DOP; giám đốc điều hành
  2. Anh Bùi Vĩnh Hưng: sáng lập viên, trưởng ban nghiên cứu huấn luyện
  3. Chị Khổng Ngọc Hiệp: Giám đốc truyền thông
  4. Anh Đặng Quang Phát: Giám đốc chương trình
  5. Anh Nguyễn Lâm Nhiên: Giám đốc dự án
  6. Anh Phạm Ngọc Sỹ: quản lý nhân sự
  7. Chị Nguyễn Thị Diễm: Kế toán trưởng
  8. Anh Phùng Trung Tiến: Leader team design